Tracking and timing


Förtydligande till Instruktion telefonapp för tracking, det är förarens lots-nr som ska anges i appen

Tracking/Splittiming

Info Tracking

Timingdata